• Tu pobierzesz bezpłatnie pełen tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady  (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. o wymogach dotyczących wprowadzania wyrobów kosmetycznych na rynek Polski.

Dowiesz się:

* jakie są wymogi prawne ?

* w jaki sposób je spełnić ?

* jakie są kary za niedopełnienie wymogów ?